Föreläsningar

Föreläsningar är ett fantastiskt vis att komma ut och träffa folk på. Nedan ser du de två föreläsningarna jag huvudsakligen kommer jobba med under 2019.

Är det inte exakt vad du tänkt dig? Hör av dig ändå via kontaktformuläret. Kanske kan vi hitta en lösning som fungerar.

Bokningskostnad är en adekvat fråga som diskuteras vid bokningsförfrågan.

Vi, ni och vi tillsammans

Föreläsning på ca 45 minuter plus tid för dialog med deltagare. Målgrupp är personal på förskolor, grundskolor och särskolor. Ämnet är livet med autism i vardagen, hur det upptäcktes av föreläsaren som förälder, känslor och tankar kring det hela, stöd och bemötande från förskola och barnhabilitering samt hur vår vardag ser ut. Även om autism och familjeliv givetvis ser olika ut i olika hem så kan föreläsningen hjälpa personal att ge ett bredare perspektiv och insyn i de förväntningar som läggs på föräldrar, och kan vara ett stöd och en självhjälp för personalen vid konflikter eller problem som uppstår med föräldrar till barn med autism. Titeln anspelar på familjen (vi), personal vi är i kontakt med (ni) och hur VI bygger en bra framtid för barnet tillsammans.

Drömmen om att skriva
Föreläsning på ca 45 minuter plus tid för dialog med deltagare. Målgrupp är elever på gymnasienivå och uppåt. Ämnet är att arbeta som skribent, hur man kan nå dit med talang och/eller relevant utbildning. Föreläsaren Johan Rönn arbetar som medicinsk tekniker och har en bakgrund som IT-tekniker i den offentliga sektorn. Men han arbetar också som frilansskribent för en lokal dagstidning sedan två år tillbaka och släpper i april 2019 sin första bok. Hur gick det till? Åhöraren lotsas genom en inspirerande föreläsning hur man kan berätta en sak på olika vis, Vad är en recension egentligen? Vad är en artikel och vad är en krönika? Vilka vägar i livet kan man gå?